Website đang trong quá trình cập nhật và nâng cấp !
Tin tức sự kiện --  09:39 Thứ hai, 01/02/2021

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP: Thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển

Từ "làn gió mới" Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, người dân Hà Tĩnh đã nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn biến cái bất lợi thành lợi thế, biến những sản phẩm truyền thống ít người biết đến thành những sản phẩm có giá trị và "nổi tiếng", nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao được tạo ra và đến mọi miền của Tổ quốc.


Từ "làn gió mới" Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, người dân Hà Tĩnh đã nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn biến cái bất lợi thành lợi thế, biến những sản phẩm truyền thống ít người biết đến thành những sản phẩm có giá trị và "nổi tiếng", nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao được tạo ra và đến mọi miền của Tổ quốc.

OCOP Hà Tĩnh - Chất lượng làm nên thương hiệu

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh, phát triển cộng đồng, chủ yếu hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân để khai thác tiềm năng, lợi thế riêng biệt của từng địa phương và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đây là Chương trình mới, cách làm mới, cộng đồng người dân địa phương chủ động đề xuất ý tưởng và tổ chức thực hiện, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, định hướng, hỗ trợ để hoàn thiện các ý tưởng, phương án sản xuất kinh doanh, chuẩn hóa sản phẩm... Triển khai thực hiện Chương trình, Hà Tĩnh đã ban hành Đề án, kế hoạch, chính sách và tập trung cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tỉnh đã sớm hình thành hệ thống tổ chức bộ máy chỉ đạo, điều phối và đội ngũ cán bộ chuyên trách, chuyên nghiệp đồng bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện Chương trình

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP chất lượng cao. Ảnh: NGÔ THẮNG

Công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu các cấp và các chủ thể tham gia Chương trình được quan tâm cao ngay từ đầu theo các chuyên đề, vấn đề cụ thể, như: Nội dung, quan điểm, cách thức, phương pháp phát triển sản phẩm; kiến thức quản trị kinh doanh, công tác quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xúc tiến thương mại... Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: xây dựng Chương trình “Gameshow OCOP là gì?” trên sóng truyền hình; tổ chức thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên mạng Internet; xây dựng phóng sự, câu chuyện sản phẩm và phát sóng định kỳ trên truyền hình tỉnh; xây dựng sổ tay về Chương trình, xây dựng các chuyên trang giới thiệu về các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP,... Nhờ đó đến nay, cán bộ các cấp và người dân cơ bản đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình OCOP

Trước khi thực hiện Chương trình thì phần lớn các sản phẩm có chất lượng không đồng đều, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường chưa được quan tâm, cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất, chế biến nghèo nàn; chưa có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thị trường tiêu thụ còn khó khăn, chủ yếu trong phạm vi địa phương... Sau khi tham gia Chương trình, nhiều Cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp nhà xưởng, hệ thống máy móc, trang thiết bị, xây dựng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác đảm bảo hợp quy,...; nhiều sản phẩm đã thay đổi toàn diện từ chất lượng bên trong lẫn bao bì, mẫu mã bên ngoài và xuất hiện nhiều sản phẩm mới, như: Nhung hươu trước đây chỉ bán thô nay đã sấy khô, tán bột, cao nhung hươu, rượu nhung hươu...; gạo, vừng được chế biến thành bánh, cốm, trà, bột dinh dưỡng,...

Và đến nay, Hà Tĩnh đã có 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP theo bộ tiêu chí Quốc gia, trong đó có 152 sản phẩm 3 sao, 7 sản phẩm 4 sao; các sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ, nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bước đầu một số sản phẩm đã đi vào chế biến, chế biến sâu để gia tăng giá trị, như: Nhung Hươu, Gạo, Tinh dầu sả, Tinh bột nghệ,... Hầu hết các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đều tăng về doanh số bán hàng, bình quân tăng gần 40% so với trước khi tham gia Chương trình, có sản phẩm tăng hơn 2 lần, cá biệt có sản phẩm tăng 4-5 lần, như: Nước mắm Luận Nghiệp; Nhung hươu Thuận Hà; Cu đơ Phong Nga; Nem chua Ý Bình; Mật ong Cường Nga,... Các cửa hàng OCOP đã được hình thành để giới thiệu và bán sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cho người dân như: Cửa hàng CedCentral, Cửa hàng Hoài Yến (thành phố Hà Tĩnh); Cửa hàng HTX Chiến Thắng (thị xã Kỳ Anh),... Nhiều người tiêu dùng đã hiểu, biết và nhận dạng, xác định được sản phẩm OCOP là sản phẩm có chất lượng, thương hiệu nên đã yên tâm lựa chọn, tin dùng. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của người dân, người sản xuất từ chỗ “thụ động, trông chờ, ỷ lại” sang “tự lực, tự chủ, sáng tạo” và đã khơi dậy được khát vọng vươn lên làm giàu; đã biến những người nông dân tự ti thành những Chủ cơ sở sản xuất đầy tự tin, sáng tạo.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định rằng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là làn gió mới trong phát triển kinh tế nông thôn, là giải pháp quan trọng để thực hiện tiêu chí thu nhập, tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa nông thôn, góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, bền vững.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn

Kết quả đạt được của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là rất lớn, tuy vậy so với yêu cầu thì vẫn còn nhiều vấn đề trăn trở cần phải nỗ lực khắc phục và làm tốt, cụ thể như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp có lúc, có nơi vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu, chưa thấy được lợi ích, ý nghĩa to lớn, chiến lược của Chương trình OCOP mang lại; công tác quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm còn đặt ra nhiều vấn đề; một số chủ cơ sở ý thức chưa cao, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của Chương trình; phần lớn các cơ sở có quy mô còn nhỏ, năng lực quản trị yếu, thiếu kiến thức về kinh tế thị trường và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị; nếp nghĩ, cách làm cũ, tư tưởng trông chờ ỷ lại vẫn còn; đội ngũ tư vấn chủ yếu là chuyên ngành hẹp, chất lượng tư vấn chưa cao; sự tham gia hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; sản phẩm chế biến, chế biến sâu chưa nhiều, chưa phát huy, khai thác hết tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong việc phát triển sản phẩm OCOP...

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP chất lượng cao. Ảnh: NGÔ THẮNG

Để Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thật sự làm trụ cột cho phát triển kinh tế nông thôn, là sinh kế của người dân nông thôn; khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế từ nguồn tài nguyên, lao động, công nghệ truyền thống của địa phương, nhanh chóng nâng cao đời sống người dân, Hà Tĩnh tiếp tục xác định thực hiện Chương trình với phương châm “CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG - TƯ TƯỞNG THÔNG - HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Cấp ủy, Chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu cần xác định trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, dành những quan tâm chỉ đạo sâu sát, động viên cổ vũ cộng đồng và ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy cộng đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và bảo quản; quan tâm cao công tác quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm; tăng cường công tác quản lý thực hiện Chương trình, nhất là việc kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo niềm tin, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP trong lòng người tiêu dùng.
P.V

BÌNH LUẬN


0 bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015