Tin tức sự kiện --  07:48 Thứ hai, 01/08/2022

Thể hiện rõ quan điểm báo chí cách mạng Việt Nam trước những sự kiện diễn ra trên Thế giới


Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, trước những sự kiện diễn ra trên thế giới, chúng ta đã thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, rõ ràng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhờ đó giúp cho công chúng nhận thức đúng bản chất từng sự kiện, góp phần tạo nên hiệu quả cao, nhất là trong mối quan hệ quốc tế. Sự kiện chiến tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine là một ví dụ. Qua theo dõi các tin, bài được chuyển tải trên các phương tiện báo chí thuộc 4 loại hình: báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử từ Trung ương đến địa phương về sự kiện chiến tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine, chúng ta đã phản ánh rất khách quan, trung thực, không chỉ phù hợp với quan điểm của Đảng về công tác thông tin đối ngoại mà còn rất trùng khớp với chủ đề Hội thảo khoa học trực tuyến “Công tác quản lý thông tin đối ngoại trên báo chí truyền thông” do Tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Khoa Quan hệ Quốc tế (Học viện Báo chí & Tuyên truyền) và Truyền hình HITV/Truyền hình Cáp Hà Nội tổ chức ngày 8-1-2022, tại Hà Nội. Đây cũng là thành công bước đầu trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức Họp Ban Chấp hành mở rộng lần II/2022 để triển khai các nội dung hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); 30 năm thành lập Hội Nhà báo Hà Tĩnh (1992 - 2022); trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2021, Giải Báo chí 65 năm “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác” và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: QUỐC TUẤN 

Thực tế trong thời gian qua, các nước lớn cạnh tranh chiến lược gay gắt, toàn diện; xu thế tập hợp lực lượng gia tăng phức tạp hơn. Quan hệ Mỹ - Trung vận động theo hướng cạnh tranh chiến lược. Quan hệ giữa Mỹ, EU với Nga tiếp tục căng thẳng. Quan hệ Trung - Nga được lãnh đạo hai nước tuyên bố là “đang tốt đẹp nhất trong lịch sử”. Trong quan hệ chính trị quốc tế, chủ nghĩa đa phương được củng cố. Các nước lớn tiếp tục ưu tiên tăng cường quan hệ và triển khai chính sách tại châu Á - Ấn Độ Dương, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời đẩy mạnh cạnh tranh chiến lược nước lớn. Khu vực Đông Nam Á trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ nhiều năm qua do tác động đồng thời của dịch bệnh; các nước lớn tăng cường lôi kéo, tranh giành ảnh hưởng và chính biến tại Mi-an-ma.  ASEAN ưu tiên ứng phó với Covid-19; tích cực can dự trong xử lý vấn đề Mi-an-ma. Bên cạnh đó, ASEAN đang bộc lộ nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  và không chủ động được về vắc-xin. Mặc dù, tình hình Biển Đông không xảy ra sự cố lớn, bất ngờ, song xu

hướng phức tạp trên thực địa gia tăng. Cả Trung Quốc và Mỹ đều tăng cường các hoạt động của tàu thuyền quân sự ở Biển Đông. Thực chất cuộc chiến nổ ra giữa Nga và Ukraine là khởi điểm của sự bùng nổ cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và các nước phương Tây. Quan điểm của báo chí nước ta khi thông tin về sự kiện này là ủng hộ chính nghĩa và phản đối phi nghĩa. Theo nhận thức của bản thân, hiện nay, Nga có tư tưởng và quan điểm của Nga. Trung Quốc có tư tưởng và quan điểm của Trung Quốc. Ta có tư tưởng và quan điểm của ta, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, hãy dựa vào tư tưởng và quan điểm này để phân tích, bình luận các sự kiện diễn ra trên thế giới, trong đó có sự kiện cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, mới đúng và trúng vấn đề. Theo dõi các sự kiện nói trên, bản thân tôi rất tự hào và càng thêm tin tưởng vào mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Để làm tốt công tác thông tin, chúng ta thấm nhuần sâu sắc vấn đề Đảng lãnh đạo báo chí – báo chí bảo vệ Đảng là hai nhiệm vụ tất yếu, khách quan. Một trong những chức năng căn bản của báo chí, truyền thông là phải bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Đối với Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc, đó là “xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ nghĩa Cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”. Hãy suy nghĩ đúng, hành động đúng, tất cả lời nói, việc làm đều để xây dựng, bảo vệ vững chắc đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó chính là mục tiêu hiện tại và hướng tới trong tương lai.

Ủng hộ chính nghĩa và phản đối phi nghĩa. Chính nghĩa là ai?. Phi nghĩa là kẻ nào? Câu trả lời đúng nhất phi nghĩa chính là Mỹ và đồng minh của Mỹ. Trên các phương tiện báo chí, truyền thông, ngoài những cây bình luận quốc tế tầm cỡ, trong đó có Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an và Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên Trưởng Phòng thông tin KHQS, Viện Chiến lược Quốc phòng, rất cần có nhiều bình luận có tầm, đúng đắn và có tính định hướng cao hơn nữa. Mạng xã hội tuy không phải là cơ quan báo chí nhưng cũng có sức lan tỏa không chỉ trong nước mà còn ở ngoài nước, các nhà báo cũng cần phải thường xuyên phản bác, chống lại các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch về sự kiện này. Người làm báo hưu trí khi bình luận khen, chê về sự kiện, nhân vật này, khác cũng rất cần đảm bảo tính khách quan, trung thực, không nên tùy hứng, dẫn đến sai sót. Thể hiện rõ quan điểm báo chí cách mạng Việt Nam trước những sự kiện diễn ra trên thế giới là việc làm cần thiết hiện nay.

Lê Văn Thiềng

Nguyên Trưởng ban công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam

BÌNH LUẬN


0 bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015