Tin tức sự kiện --  21:26 Thứ ba, 19/03/2024

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc năm 2024


Sáng ngày 18/3, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc năm 2024. Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (phụ trách phía Nam).

Đến dự Hội nghị toàn quốc 2024 có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng dự Hội nghị có đại diện các bộ ban ngành, các cơ quan báo chí trung ương, các Liên Chi Hội Nhà báo, Hội Nhà báo các địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nhấn mạnh: Hội nghị này với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề sau: thứ nhất, đánh giá một cách thực chất, khách quan những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra, nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá  nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới; thứ hai, nêu rõ những khó khăn, thách thức từ thực tiễn hoạt động báo chí, hoạt động Hội hiện nay, nhất là các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo các cấp trong việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia; Thực hiện Kết luận số 35 – KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; thứ ba, thảo luận, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong việc đổi mới nội dung, phương thức để tăng thêm tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo; thứ tư, tại Hội nghị này có sự tham gia của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, tôi trân trọng đề nghị và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp nhất là trong cơ chế phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Đảng Đoàn, Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, các cấp Hội Nhà báo và các hội viên - nhà báo phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam thực hiện thành công hiệu quả chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí đánh giá đây là sự đổi mới, quyết tâm khát vọng, minh chứng kết quả ấn tượng của Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong năm 2023. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Để làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp Hội và các nhà báo - hội viên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, đưa phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa đi vào chiều sâu.

Thứ hai, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động Hội và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam để chỉ đạo, điều hành, chủ động đề ra chương trình công tác sát với thực tiễn cơ sở; kịp thời báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với hoạt động báo chí, hoạt động Hội.

Thứ ba, Hội Nhà báo các cấp cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, khách quan, chân thực, có tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc. Mỗi tác phẩm báo chí phải là một thông điệp thuyết phục, tác động vào cả trí óc và trái tim công chúng, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cần thúc đẩy mạnh mẽ và quyết liệt hơn đổi mới, sáng tạo trong báo chí, tìm kiếm và triển khai các mô hình tòa soạn số với phương thức tổ chức, quản lý nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhà báo, đồng thời nghiên cứu tìm giải pháp hạn chế những bất cập, những nguy cơ khiến nhân lực và vật lực ngành báo chí bị ảnh hưởng tiêu cực bởi trí tuệ nhân tạo, robot và các công cụ số và các yếu tố kỹ thuật, công nghệ tiên tiến khác.

Thứ tư, cần chủ trọng công tác kiểm tra, giám sát hội viên. Để khắc phục hiện tượng một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị Hội Nhà báo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội; phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; đặc biệt với công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú.

Thứ năm, Đề nghị Hội tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, đổi mới để tổ chức tốt hơn Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí địa phương và các giải báo chí chuyên ngành.

Thứ sáu, Hội cần tiếp tục tổ chức hiệu quả chủ trương “Hướng về cơ sở", tăng cường hợp tác với các cơ quan bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và các Hiệp hội nhà báo và báo chí quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình công tác Hội. 

Thứ bảy, Cần xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: tại Đại hội lần thứ II, Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “... Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta phải có đường lối chính trị đúng”. “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình”.

Tiếp đó Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan để phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về kết quả đạt được, các hạn chế và bài học kinh nghiệm trong năm 2023 vừa qua và một số hoạt động chính trong Quý 1/2024; đồng thời, thảo luận thống nhất mục tiêu, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2024. Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến nghị và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò, vị trí các cấp Hội và yêu cầu của người làm báo trong đổi mới báo chí, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình chuyển đổi số báo chí; chương trình hành động để cụ thể hóa công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Một số tham luận tại hội nghị: đồng chí Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng với tham luận: “Vai trò của Hội Nhà báo các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; đồng chí Lê Danh Hữu, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên với tham luận “Đẩy mạnh việc hoàn thiện các quy định, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú tại địa phương”; đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN với tham luận “Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Giải BCQG”; đồng chí Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang với tham luận “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội gắn với tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ”

 

Lãnh đạo Đảng nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam đã ghi nhận các tham luận cùng các ý kiến chia sẻ sâu sắc, đầy trách nhiệm của đại biểu đại diện các cấp Hội, tập trung thảo luận, chia sẻ các vấn đề: làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội; tăng cường chất lượng sinh hoạt của hội viên, phóng viên thường trú tại các địa phương; kinh nghiệm tổ chức hội nghị, hội thảo và đẩy mạnh phong trào thi đua của Hội; chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi chuyển từ báo thành tạp chí; vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo; chuẩn mực đạo đức người làm báo và tính chuyên nghiệp của nhà báo hiện nay; công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ chuyển đổi số; kinh tế báo chí trong xu thế chuyển đổi số; nghiên cứu, phát triển nghiệp vụ báo chí số ở cơ quan báo chí hiện nay; nâng cao chất lượng ảnh báo chí tham dự Giải Báo chí Quốc gia; công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; vấn đề thống nhất, đồng bộ mô hình hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo địa phương…

Hội nghị cũng tập trung thảo luận việc triển khai các Nghị quyết quan trọng của Đảng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của các cấp Hội theo tinh thần Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 Điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam và giải pháp hỗ trợ người làm báo, cơ quan báo chí trong quá trình triển khai chiến lược Chuyển đổi số báo chí theo Quyết định 348 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị nghiêm túc tiếp thu ý các kiến chỉ đạo, các ý kiến đóng góp, các tham luận tâm huyết của các cấp Hội, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, cụ thể hóa nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định theo hướng thực chất và hiệu quả hơn..

Đồng thời, hội nghị cũng đề ra mục tiêu phấn đấu, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động, nhân rộng hiệu quả công tác Hội trong năm 2024 và các năm sắp tới.

Mai Chí Vũ

BÌNH LUẬN


0 bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015