Về chúng tôi »

Thông tin chung

Ở Hà Tĩnh  hiện có 7 cơ quan báo chí là Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Thông tin tư tưởng, Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học, Đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo có giấy phép của Bộ TT&TT; 46 trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đang hoạt động; 52  bản tin của các cấp, ngành, thành phố, huyện, thị có giấy phép của Sở Thông tin - Truyền thông ; 8 Văn phòng đại diện, 30 phóng viên thường trú các báo Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 phóng viên, BTV của các cơ quan báo chí  được cấp thẻ nhà báo, 252 hội viên Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Cơ cấu tổ chức hội có 7 chi hội: Chi hội Nhà báo Đài PT - TH, Chi hội Nhà báo Báo Hà Tĩnh, Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh, Chi hội Nhà báo Văn phòng, Chi hội Nhà báo Văn phòng Đại diện và Phóng viên thường trú, Chi hội Nhà báo các Đài TT - TH huyện phía Nam, Chi hội Nhà báo các Đài TT - TH huyện phía Bắc và 2 Câu lạc bộ: CLB Nhà báo Cao tuổi, CLB Nhà báo nữ.
 
 
 
 
Trong những năm qua, báo chí Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của quê hương, đất nước, góp tiếng nói nhiệt thành và trung thực của mình vào việc đẩy nhanh sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh nhà. Có thể nói, lịch sử báo chí Hà Tĩnh là những trang biên niên về đời sống KT-XH của tỉnh nhà qua từng thời khắc phấn đấu gay go nhằm khắc phục hậu quả của thiên tai, hạn chế những khó khăn về tài chính và vượt lên những non yếu nội tại của chính mình bằng sự năng động, sáng tạo và cần cù dũng cảm. Chủ đề mà báo chí chúng ta đề cập là vô cùng rộng rãi và toàn diện. Từ việc xây dựng nền kinh tế CN và TMDV, trang trại, cổ phần hoá, kết hợp kinh tế- xã hội với quốc phòng an ninh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nền văn hoá dân tộc, đề cao tình nghĩa, phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường cho đến những vấn đề tưởng như là nhỏ nhặt như tâm tư của người vợ có chồng mang HIV- AIDS, nỗi khao khát tình yêu của một người khuyết tật... không một thực tế nào không khơi gợi sự quan tâm của báo chí. Bên cạnh việc đề cao điển hình tốt, cổ vũ cái mới, đấu tranh cho cái mới thắng lợi, báo chí tỉnh nhà cũng đã giành một phần đáng kể cho chủ đề đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Có thể nói, bằng tấm lòng vì nghĩa cả, bằng cái tâm trong sáng của những người cầm bút, các nhà báo đã không nề hà gian khổ, thâm nhập thực tế để từ đó tạo nên những tác phẩm thấm đẫm hơi thở cuộc sống và có tính chiến đấu cao. 
 

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015