Về chúng tôi »

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, THƯỜNG TRỰC HỘI NHÀ BÁO HÀ TĨNH, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC CHI HỘI, CLB NHÀ BÁO, NHIỆM KỲ 2020 - 2022
 
1. Nguyễn Xuân Hải -          Chủ tịch Hội Nhà báo
2. Trần Thị phương Hoa -    Phó Chủ tịch
3. Lê Thị Thủy -                   Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra
4. Phạm Anh Hoài -             Ủy viên
5. Nguyễn Mạnh Hà -          Ủy viên
6. Nguyễn Văn Dũng -         Ủy viên
7. Lê Hữu Đồng -                 Ủy viên
8. Nguyễn Đình Việt -          Ủy viên
9. Trần Văn Long -              Ủy viên
10. Trần Quốc Tuấn -          Ủy viên
11. Võ Xuân Báu -               Ủy viên
12. Thái Văn Sinh -             Ủy viên
13. Nguyễn Xuân Hải -       Ủy viên
14. Lê Đại Thắng -              Ủy viên
15. Đinh Hồng Việt -           Ủy viên

THƯỜNG TRỰC HỘI
1. Nguyễn Xuân Hải -          Chủ tịch Hội Nhà báo
2. Trần Thị phương Hoa -    Phó Chủ tịch
3. Lê Thị Thủy -                   Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra
 
VĂN PHÒNG HỘI
1. Nguyễn Xuân Hải -         Chủ tịch Hội Nhà báo
2. Trần Quốc Tuấn -            Chuyên viên nghiệp vụ
3. Trần Thị Mỹ Lệ -             Cán bộ Văn phòng
4. Hoàng Thị Hoa -              Kế toán
5. Bùi Đức Cảnh -                Lái xe

1. Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Nguyễn Xuân Hải  -   Thư ký Chi hội
2. Nguyễn Mạnh Hà -     Phó Thư ký
3. Phạm Anh Hoài -        Phó Thư ký

2. Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Đài PT & TH Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Võ Xuân Báu -            Thư ký Chi hội
2. Trần Văn Long -            Phó Thư ký
3. Lê Đại Thắng -              Ủy viên
4. Đinh Hồng Việt -           Ủy viên

3. Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Trần Quốc Tuấn -     Thư ký Chi hội
2. Trần Đình Tuấn  -     Phó Thư ký
2. Phan Thị Mai Linh - Phó Thư ký

4. Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Lê Trần Sáng  -               Thư ký Chi hội
2. Trần Đức Cường -           Phó Thư ký
3. Trần Thị Quỳnh Nga -     Phó Thư ký

5. Ban Thư ký Chi hội NB Văn phòng Đại diện và Phóng viên thường trú, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Nguyễn Văn Dũng -     Thư ký Chi hội
3. Nguyễn Duy Tuấn -      Phó Thư ký

6. Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Đài TT & TH các huyện phía Bắc, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Lê Hữu Đồng -                  Thư ký Chi hội
2. Nguyễn Thị Hương Hà -    Phó Thư ký
3. Nguyễn Thị Thu Hằng -     Phó Thư ký
4. Nguyễn Công Đức -           Ủy viên Ban Thư ký
5. Lê Việt Thắng -                  Ủy viên
6. Nguyễn Nam Thắng -        Ủy viên

7. Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Đài TT & TH các huyện phía Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Nguyễn Đình Việt -                  Thư ký chi hội
2. Nguyễn Thị Hồng Phượng -    Ủy viên Ban Thư ký
3. Lê Thị Trâm Anh -                   Ủy viên Ban Thư ký
4. Nguyễn Thị Minh Xuân -          Ủy viên Ban Thư ký

8. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Trần Thị Phương Hoa -       Chủ nhiệm
2. Nguyễn Thị Hạnh Loan -     Phó Chủ nhiệm
3. Nguyễn Thị Anh Hoài -        Uỷ viên
4. Trần Thị Thanh Thủy -        Uỷ viên

9. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo Cao tuổi, nhiệm kỳ 2020 - 2022
1. Trần Vũ Thìn -             Chủ nhiệm
3. Nguyễn Văn Đông -     Phó Chủ nhiệm
4. Nguyễn Thị Thường -  Uỷ viên

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015